Vi behöver alla pengar för att betala grundläggande utgifter och fullfölja våra förpliktelser. Pengar avsedda för nöjen och valfritt spenderande kan användas på flera olika sätt. Drygt 10 procent spenderas i genomsnitt på nöjen. En fråga är hur dessa pengar kan spenderas på bästa sätt? Det kan ha stor betydelse eftersom forskning visar att beroende på hur pengar spenderas kan det påverka vårt välbefinnande.

4 sätt att spendera pengar på

1. Köp upplevelser: Det kan vara mer frestande att köpa något materiellt som håller i flera år än en upplevelse som är över efter två timmar. När två olika grupper studerats har den grupp som köpte upplevelser rapporterat sig som lyckligare efteråt än den andra gruppen, som istället spenderade pengar på materiella varor.

2. Investera eller spara: Kom ihåg att pengar inte alltid måste spenderas. Pengar som var tänkta att gå till nöjen kan alternativt användas till mer långsiktiga syften som sparande. För företagare och vardagshjältar som väljer att ta företagslån hos https://qred.com/se/ är det en dygd att investera i företaget istället för nöjen. Detta är uppoffrande i stunden fast belönande i längden.

3. Spendera pengar på andra: När människor blivit tillfrågade har de angett att de i regel hellre spenderar på sig själva än på andra. Dock visar studier på att de människor som gav bort pengar framför att köpa något till sig själva kände sig lyckligare. Även de som spenderade pengar på välgörenhetsorganisationer kände sig lyckligare.

4. Betala i förskott: Ibland är det befogat betala i förväg för en resa eller annan typ av upplevelse. Fördelen är att eftersom aktiviteten inte betalas samtidigt som själva upplevelsen känns det nästan gratis. Du kan alltså fokusera på upplevelsen i sig utan att behöva tänka pengarna.